Om Gilla Örebro

Gilla Örebro handlade om en rörelse och en stad. Mest av allt om fantastiska människor. Kvinnor och män som lever och verkar i en miljö där kreativitet flödar, idéer utvecklas och människor växer. Vi var några stycken som ville bidra till ett positivt, öppet och generöst klimat. Det handlade om tillit, mod, kunskap och handlingskraft. Vi gillar Örebro. Och vi tar det personligt.

Så vi ville berätta om en ny Örebroanda som växer fram genom de öppna, kreativa och kunniga kvinnor och män som etablerar sig och arbetar i vår stad. Vi tänkte vara med och stärka den andan.

Det var personligt. Vi som bloggade här har aldrig företrätt någon annan än oss själva i det här sammanhanget. Det är personligt.

Gilla Örebro fanns också på facebook.com/gillaorebro och som hashtaggen #gillaorebro på twitter. Där gillade vi Örebro genom att sprida berättelser och nyheter om kreativa, kloka och andra.

Men Gilla Örebro tog aldrig fart. Den här andan kanske inte behöver just det här initiativet. Örebro är en fin plats där det händer mycket just nu. Vi som skrivit här är inblandade på olika sätt och kommer förstås att fortsätta att gilla Örebro. Utanför den här plattformen.

Tack.

Kommentera