Archive for Allmänt

Vi vill se Örebro blomstra genom ideellt engagemang

lisetteanderssonStaden vid Hjälmaren. Mötesplatsen Örebro. The Heart of Sweden. Kärt barn har många namn, brukar man säga. Framför allt är Örebro staden i våra hjärtan. Vårt hem.

Örebro är även en av de svenska städer där antalet invånare ökar snabbast. Under år 2012 ökade invånarantalet i Örebro med drygt 1800 personer. Vi hör själva till dem som flyttat till Örebro från en annan stad.

Samtidigt som invånarna stadigt ökar har Örebro varit hårt drabbat av varsel. Under hösten 2012 varslades över 1500 personer i Örebro län om uppsägning. Ekvationen är enkel: fler invånare innebär fler människor i behov av sysselsättning.

Enligt Arbetsförmedlingen är idag cirka 2 200 personer mellan 20 och 29 år utan arbete i Örebro kommun. Det är en siffra som har varit ungefär densamma under flera år. I nuläget är det framförallt åttio- och nittiotalisterna som riskerar att få ett stort glapp i CV:t på grund av det tuffa klimatet på arbetsmarknaden.

yasminewinbergSom siffrorna tydligt visar är en av Örebros stora utmaningar, för att vi även i framtiden ska kunna vara stolta över vår stad, att sätta framför allt unga i arbete.

För oss har vägen in på arbetsmarknaden framför allt gått via den ideella sektorn. Vi har engagerat oss ideellt i något som vi brinner för och som utvecklat och utmanat oss. På samma gång har det fungerat som en språngbräda ut i arbetslivet.

Den värdefulla erfarenhet vi fått genom ideellt arbete har dels medfört att vi utmärker oss på arbetsmarknaden, dels gjort att vi vågat ta steget som egna entreprenörer. Nu vill vi ge andra samma möjlighet.

Den 9 september lanserar vi ideellaktuell.se där vi kommer att förmedla meriterande ideella uppdrag. De är kompetenshöjande för uppdragstagaren och förbättrar personens chanser att få ett avlönat arbete i framtiden.

Vi tror att ideellt engagemang är en viktig resurs för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Örebro. En möjlig lösning som såväl uppdragstagare som organisation och samhälle vinner på.

Vi vill få Örebro stad att blomstra. Vill ni vara med?

Lisette Andersson
Yasmine Winberg

 

Örebro Pride gör staden starkare

Idag öppnar Örebro Pride. Arrangörerna har satt ihop ett fint program med seminarier, diskussioner, möten och fest. Med initiativtagaren Anna Örenius i spetsen har Örebro Pride synts, hörts och satt färg på staden i flera månader redan. Jag gillar det. Örebro är en öppen stad. Det kommer människor hit hela tiden. Några stannar ett par dagar, några för resten av livet.

I en stad med en allt större mångfald av kvinnor, män och barn med olika ursprung, viljor, känslor och erfarenheter känns det självklart att det finns människor som vill göra ett Pride-arrangemang. Det behövs.

Genom att stärka gemenskapen i HBTQ-kretsen och samtidigt öka kunskapen hos de som inte ingår i den kommer de engagerade människor som arrangerar Örebro Pride skapa inspiration och bra känslor. Det är jag helt övertygad om. I programmet finns många olika punkter. Det handlar om människor. Om känslor. Men, också om kunskap. Nu händer något som är viktigt. Ett ställningstagande för alla människors lika värde. Något att vara stolt över.

Örebro blir starkare och gladare av Pride. Inte bara färgstarkare och färggladare.

 

 

Millencolin och ett annat firande

Millencolinfesten i Brunnsparken.

Om ett par år fyller Örebro år. Eller vi ska fira ett 750-årsjubileum. Det kan vi göra ganska bra tror jag, eftersom det finns ett gäng oerhört duktiga, kreativa och proffsiga festfixare, arrangörer och eventbolag i staden.

Den här helgen har Millencolin firat tjugo år som band med en egen festival i Brunnsparken. De lockade människor från alla världsdelar till Örebro. Snyggt arrangerat och bra spelat. Minst sagt. Millencolin är ett av de starkaste varumärken som kommer från Örebro. Internationellt kanske det starkaste. Jag tycker det skulle vara fint om de kunde bjudas in och vara med och fixa stadens 750-årsfirande. Tillsammans med Kimmo och alla de där andra.

Ge dem en stor scen mitt i staden. Eller något annat. Festen i Brunnsparken gav mersmak. Kanske också för de där långväga gästerna.