Archive for Jon Forssell

Vi måste göra plats för fler och mer

Gilla Örebro betyder inte bara att jag säger att jag gillar Örebro. Inte för mig. Jag tycker också att det är en uppmaning, en uppmaning som i ”Städa, Anders”. Alltså typ ”Gilla, Örebro.” Säg ja. Uppmuntra förändring, initiativ och utveckling.

Sätt igång och gilla, Örebro.

Gilla i möten med andra, i jobb- och privatliv. Välj en positiv, stödjande, nyfiken och uppskattande inställning. Gilla förändring, gilla nya tankar, gilla initiativ. För det är vad jag tror behövs för att den här härliga staden ska fortsätta utvecklas.

Jag gillar Örebro. Jag flyttade hit 1998, skulle läsa en termin och blev kvar. Mycket för att jag gillade ambitionen jag mötte i kontakt med näringsliv och offentlighet – viljan att berätta en annan historia om och visa en annan bild av Örebro än den som var känd i Sverige då. Den viljan finns kvar, har växt sig starkare och, som jag ser det, bidragit till att göra Örebro till en bättre stad med större dragningskraft. Det har varit, och är, roligt vara med om.

Och jag tror att det har tagit oss till en alldeles underbar point-of-no-return.

För att fortsätta utvecklingen, för att bli en stad som attraherar kreativa, öppna och skapande grupper av människor, som får fler studenter att stanna, som har ett än rikare kulturliv och fler arenor för mänskliga uttryck i alla dess former (musik, sport, teater, mat, uteliv, arkitektur, möten m.m.) krävs nytt, eller mer, utrymme. Fler röster, fler perspektiv, fler som skapar Örebro.

Det är dags för Örebro att växa upp. Dags att bli så mycket storstad vi kan bli.
Och det det handlar mest om vår inställning till öppenhet och transparens.

Jag tror nämligen att en förutsättning för att bli en storstad med plats för fler människor, är öppenhet, samtal, diskussion och transparens. Finns inte plats för olika tankar, uttryck, verksamheter, livsstilar och intressen flyr de som inte får sina behov tillfredsställda. Det valet har vi som lever och den friheten ska vi nyttja om vi kan och inte mår bra där vi är. Alltså kan inte Örebro bli en ännu bättre stad att leva i, genom att göra mer av detsamma. Vi måste göra plats för fler och mer. Vi behöver mer mångfald. Av både idéer och människor.

Då måste vi rasera småstadsstrukturerna.

Småstadsstrukturer som hittills tillåtit enskilda gruppers och personers inflytande bli så stort att vissa frågor inte ställts, att vissa åsikter aldrig framförts. Att egenintressen satts först så att frågorna därför inte tålt öppna samtal om vad som är bäst för staden. En småstadsstruktur där olika åsikter förväxlats med konflikt. En småstadsstruktur som gynnar och förstärker dem som går ”rätt” vägar, de som verkar inom ibland informella, osynliga ramar. Ramar som stänger andra ute.

Det är dags att luckra upp dessa strukturer och skapa plats för den öppenhet som är en förutsättning för utveckling. Jag tror att Gilla, Örebro! (som man kan läsa det) är en väg.

Ett sätt att lyfta fram goda idéer, tankar och människor och bjuda in fler i samtalet – ett slags open-innovation-attityd, ett YIMBY för Örebro. Om vi hjälps åt att ge olika initiativ synlighet och uppmärksamhet och förutsätter att människor vill väl så bidrar vi till att skapa en anda där mycket blir möjligt och färre saker kan ske i det dolda. Vi kan säga ja, hur och när istället för nej, varför och aldrig. Och vi kan ta samtalet till en plats där fler kan vara med.

Vi kan gilla, Örebro. Vi kan gilla.

Jon Forssell