Ett manifest

En rörelse behöver ett manifest. Tio punkter vi vill använda för att påminna oss själva om den nya Örebroandan. Varje punkt kommer länkas till en längre fundering. Läs mer och fundera. Hjälp oss gärna att utveckla de här punkterna. Det här är inte ett regelverk. Ingen lag. Det är ett sätt att utveckla en anda. Ett gott klimat där utveckling är något positivt. Där människor vågar och vill dela kunskap, känslor och erfarenhet.

1. Hylla det unika i människor – de som vågar trampa upp nya stigar gör skillnad
2. Se styrkan i människor – berätta om det för andra som inte sett det än
3. Uppmana och uppskatta initiativ – oavsett vems de är
4. Berätta om de du gillar – det gör dig och andra starkare
5. Fråga för att utveckla – aldrig för att bromsa eller sänka
6. Känn och visa dina svagheter – andra hjälpa dig vidare
7. Ta ställning för, inte mot – gnäll och skitsnack leder aldrig framåt
8. Lita på andra människor och tillåt människor att göra fel
9. Dela din idé och kunskap med andra – tillsammans blir vi starkare
10. Försvara och utveckla bara ett revir – den nya Örebroandan

 

Kommentera